Aktuální havárie

Poruchy, havárie 704641500

Aktuálně nejsou žádné havárie.

Pro zákazníky

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. pro své stávající zákazníky zřídily zákaznický portál, kde je možné provést samoodečet vodoměrů, změnu odběratelské smlouvy, změnu údajů o odběrateli nebo prohlédnout vystavené faktury, zaplacené zálohy atd. Pro nové odběratele jsou připraveny dokumenty potřebné pro uzavření odběratelské smlouvy.

Aktuální odstávky

Aktuálně nejsou žádné odstávky.