Vodovody a kanalizace

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
Havárie a odstávkyKvalita vody

Havárie a odstávky

V případě poruchy volejte na následující číslo

Fakturace vodného a stočného

Zákaznické centrum Hruškové Dvory 123

O nás

Služby pro spokojenou Vysočinu

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. jsou provozovatelem vodovodů a kanalizací ve vlastnictví Statutárního města Jihlavy od 1.12.2020, resp. 5.1.2021, a to na základě Smlouvy o pachtu a provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. O provozování VaK se stará divize VI, která má sídlo v průmyslové zóně v Hruškových Dvorech č. 123. Součástí divize je i zákaznické centrum pro odběratele.

Naše činnost

Provozování vodovodů

  • vyhledávání a odstraňování poruch na vodovodním potrubí
  • odvzdušňování, odkalování a dezinfekce vodovodních potrubí
  • čištění vodojemů
  • dezinfekce vody
  • montáže vodoměrů
  • náhradní zásobování pitnou vodou

Provozování kanalizací

  • provozování čistíren odpadních vod včetně centrální ČOV
  • čištění kanalizací a kanalizačních přípojek
  • kontrola, čištění a údržba objektů na kanalizačních sítích
  • odstraňování poruch a havárií na kanalizační síti

Vyjadřování k projektové dokumentaci

Geografický informační systém

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

Havlíčkova 218/64
586 01 Jihlava
www.smj.cz

IČ: 60727772
DIČ: CZ60727772

PROVOZOVNA DIVIZE

Hruškové Dvory 123
586 01 Jihlava
voda@smj.cz

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

Hruškové Dvory 123
586 01 Jihlava
odberatele@smj.cz

Po 7 – 15 hod
Út  7 – 15 hod
St  8 – 16 hod
Čt  7 – 15 hod
Pá 7 – 14 hod