Aktuální havárie a odstávky viz mapa

Poruchy, havárie 704641500

Pro zákazníky

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. pro své stávající zákazníky zřídily zákaznický portál, kde je možné provést samoodečet vodoměrů, změnu odběratelské smlouvy, změnu údajů o odběrateli nebo prohlédnout vystavené faktury, zaplacené zálohy atd. Pro nové odběratele jsou připraveny dokumenty potřebné pro uzavření odběratelské smlouvy.