Stávající odběratele společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. žádáme, aby co nejdříve doručili na SMJ kopie svých odběratelských smluv na odběr vody a odvádění odpadních vod, které mají uzavřeny s VAS, a.s. Ke smlouvě je třeba připojit aktuální údaje o odběrateli včetně kontaktních údajů (telefon, e-mail).

Odběratelé, kteří smlouvu s VAS, a.s. nenajdou, mohou vyplnit Přihlášku, která je podkladem pro uzavření nové smlouvy. Přihláška je k vyplnění zde anebo k vyzvednutí na zákaznických centrech Hruškové Dvory 123 a Havlíčkova 64.

Na základě uvedených podkladů připraví pracovníci SMJ nové smlouvy s odběrateli, které budou rozesílány poštou. V obálce bude spolu se smlouvou i odpovědní obálka pro zaslání podepsané smlouvy zpět na SMJ. Poštovné hradí SMJ.

Stávající odběratelé společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. nemusí předkládat SMJ žádné podklady. Tito odběratelé rovnou obdrží poštou nové odběratelské smlouvy. V obálce bude spolu se smlouvou i odpovědní obálka pro zaslání podepsané smlouvy zpět na SMJ. Poštovné hradí SMJ.

Aktuální havárie

Poruchy, havárie 704641500

Aktuálně nejsou žádné havárie.

Pro zákazníky

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. pro své stávající zákazníky zřídily zákaznický portál, kde je možné provést samoodečet vodoměrů, změnu odběratelské smlouvy, změnu údajů o odběrateli nebo prohlédnout vystavené faktury, zaplacené zálohy atd. Pro nové odběratele jsou připraveny dokumenty potřebné pro uzavření odběratelské smlouvy.

Aktuální odstávky

Aktuálně nejsou žádné odstávky.