Elektronické zasílání faktur od 1.3.2023

Od 1.3.2023 budou veškeré faktury za vodné a stočné na základě odběratelské smlouvy odesílány elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v předmětné smlouvě (pokud ve smlouvě není uveden e-mail, bude fakturace dále probíhat poštou), a to s ohledem na ochranu životního prostředí a snižování nákladů na vodné a stočné.

Všem odběratelům, kteří nám zasílají zálohové platby, doporučujeme zvýšení záloh o 25 % z důvodu zvýšení ceny pitné a odpadní vody o 24,5 %. O zvýšení záloh je nutné informovat naše zákaznické centrum.