Elektronické zasílání faktur od 1.3.2023

Od 1.3.2023 budou veškeré faktury za vodné a stočné na základě odběratelské smlouvy odesílány elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v předmětné smlouvě (pokud ve smlouvě není uveden e-mail, bude fakturace dále probíhat poštou), a to s ohledem na ochranu životního...

Výpočet množství srážkových od 1. 7. 2022

Od 1. 7. 2022 je pro výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace a následnou fakturaci používán nový roční normálový úhrn srážek pro lokalitu Jihlava za období 1991-2020, který činí 667,7 mm – viz tento Dopis...