Popis činností

Provozování vodovodů

 • vyhledávání a odstraňování poruch na vodovodním potrubí
 • odvzdušňování, odkalování a desinfekce vodovodních potrubí
 • čištění vodojemů
 • desinfekce vody
 • montáže vodoměrů
 • náhradní zásobování pitnou vodou

Provozování kanalizací

 • provoz čistíren odpadních vod včetně centrální ČOV
 • čištění kanalizací a kanalizačních přípojek
 • kontrola, čištění a údržba objektů na kanalizačních sítích
 • odstraňování poruch a havárií na kanalizační síti

Vyjadřování k projektové dokumentaci

 • vydávání stanovisek pro územní a stavební řízení
 • vydávání stanovisek k ochrannému pásmu VaK
 • žádost o vyjádření/stanovisko ke stažení zde
 • vzor smlouvy o technické pomoci ke stažení zde

GIS

 • vyjádření k existenci sítí - on-line formulář
 • aktualizace dat v GIS
 • poskytování podkladů z GIS pro stavebníky a projektanty
 • vytýčení VaK v terénu