Nové ceny pro vodné a stočné od 1.1.2023

Od 1.1.2023 jsou platné nové ceny pro vodné a stočné schválené zastupitelstvem města Jihlavy dne 22.12.2022 usnesením č. 51/22-ZM – ceny viz https://www.vodasmj.cz/ceny/