Kvalita vody

O kvalitě vody ve veřejném vodovodu má právo každý spotřebitel být informován, a to v úplném rozsahu parametrů daných platnou legislativou. Pro lepší orientaci jsou jednotlivé rozbory pitné vody umístěny přímo v mapě provozované oblasti.

Rozbory pitné vody

Pitná  a odpadní voda

Pitná voda z úpravny Hosov a podzemních zdrojů

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. přebírají pitnou vodu z úpravny Hosov (kterou provozuje VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.) a garantují, že je pitná voda z veřejného vodovodu pro koncového odběratele zdravotně nezávadná a splňuje nejpřísnější limity dané vyhláškou pro pitnou vodu.

Dalšími zdroji pitné vody jsou podzemní zdroje v místních částech Jihlavy.

Pitná voda je kontrolována analytickými metodami v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. U pitné vody se stanovuje okolo sta různých parametrů.

Odpadní voda a ČOV

Odpadní voda je voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností. Jedná se buď o komunální odpadní vodu, která vzniká každodenní lidskou činností – pochází z domácností, škol, úřadů, od živnostníků apod., či o průmyslovou odpadní vodu, která vzniká v průmyslových podnicích. Odpadní voda je odváděna pomocí kanalizací na čistírny odpadních vod. Před vypuštěním do recipientu, musí být vyčištěna.

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

Havlíčkova 218/64
586 01 Jihlava
www.smj.cz

IČ: 60727772
DIČ: CZ60727772

PROVOZOVNA DIVIZE

Hruškové Dvory 123
586 01 Jihlava
voda@smj.cz

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

Hruškové Dvory 123
586 01 Jihlava
odberatele@smj.cz

Po 8 – 16 hod
Út 7 – 15 hod
St 8 – 16 hod
Čt 7 – 15 hod
Pá 7 – 14 hod