Výpočet množství srážkových od 1. 7. 2022

Od 1. 7. 2022 je pro výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace a následnou fakturaci používán nový roční normálový úhrn srážek pro lokalitu Jihlava za období 1991-2020, který činí 667,7 mm – viz tento Dopis odběratelům.